top of page

עמותת בוגרי 

מרכז המודיעין

Untitled-9.png

עמותת בוגרי מרכז המודיעין הינה הארגון הרשמי וביתם של אלפי בוגרי המרכז. מטרותיה המרכזיות של העמותה הינן לפעול למען: הבוגרים והבוגרות, המרכז והמערך, והחברה בישראל.

רקע6.png
רקע4.png
רקע5.png
רקע3.png

יצירת קהילה פעילה למען הבוגרות והבוגרים של  מרכז המודיעין ותמיכה בהם בחייהם האזרחיים

למען הבוגרות והבוגרים

1.png

יצירת קהילה פעילה של בוגרי ובוגרות מרכז המודיעין ותמיכה בהם בחייהם האזרחיים

נטוורקינג

2.png

חיבור בין מעסיקים לעובדים פוטנציאליים

השמה

3.png

עידוד פלטפורמות ליצירת מיזמים משותפים, חברתיים ועסקיים

יזמות

4.png

מנטורינג, הרצאות העשרה, מתן מלגות

השכלה והכשרות

5.png

יצירת שיתופי פעולה עם עמותות יחידות המערך השונות לטובת בוגריו

שיתופי פעולה

למען הבוגרות והבוגרים
רקע-קהילה.jpg

סיוע של בוגרי המרכז למרכז המודיעין ומערך המ”מ במגוון נושאים

למען המרכז והמערך

1.png
פאזל.png

שירות מילואים

מיצוי הפוטנציאל הטמון בכוח המילואים של בוגרי המרכז

למידע נוסף
2.png

גיוס מלש"בים

בניית מערכת המלצה של בוגרי המרכז על משל״בים (מועמדים לשירות ביטחון) מתאימים

שחמט.png
3.png

מורשת

שימור ההיסטוריה והמורשת של המרכז והמערך, באמצעות: תיעוד בכתב, סרטים, אירועים ואתרי הנצחה

למידע נוסף
מסרטה.png
למען המערך והמרכז
מגן דויד.png

למען החברה בישראל

פעילות בוגרות ובוגרי מרכז המודיעין לטובת החברה הישראלית בתחומים הבאים:

מי יכול.png

פתרון בעיות לאומיות תשתיתיות

מי יכול.png

חינוך
והשכלה

מי יכול.png

סיוע בעיתות משבר
ומצבי חירום

למען החברה בישראל

שותפים

logo1.png

Pioneer Partner

לוגו2.png
logo2.png
שותפים
bottom of page