top of page
תמונת נושא1.jpg

אודות העמותה

עמותת בוגרי מרכז המודיעין הינה הארגון הרשמי וביתם של אלפי בוגרי המרכז. מטרותיה המרכזיות של העמותה הינן לפעול למען: הבוגרות והבוגרים, המרכז והמערך, והחברה בישראל

אודות1.jpg
Untitled-10.png

אודות

אודות המרכז.jpg

אודות המרכז

מרכז המודיעין הינו הצלע המודיעינית במערך המבצעים המיוחדים (מ"מ) של צה"ל. 
מערך המ"מ שייך לאגף המודיעין בצה"ל, ואמון על מתן מענה לאתגרים הביטחוניים הגדולים ביותר של מדינת ישראל. 
המערך מורכב משלוש צלעות: מודיעינית - מרכז המודיעין, טכנולוגית - יחידה 81, מבצעית - סיירת מטכ"ל ויחידות נוספות. 
מרכז המודיעין אחראי על גיבוש תמונת המודיעין, ייזום, פיתוח והובלת המבצעים. יחידה 81 אחראית על פיתוח האמצעים הטכנולוגיים הנדרשים וסיירת מטכ"ל אחראית לביצוע בפועל.
המרכז פועל תחת מעטה חשאיות רב ביותר ופעילותו מסווגת מאוד ואינה ידועה לציבור.
אנשי מרכז המודיעין נבחרים בתהליך איתור קפדני. מבין המלש"בים אשר צה"ל מצא אותם מתאימים לשירות בחיל המודיעין, אחוז קטן ונבחר מתקבל לשירות במרכז. המלש"בים שמתקבלים הינם בני נוער המצטיינים בלימודים ריאליים והומניים, בעלי אינלטיגנציה רגשית גבוהה, ואופי מנהיגותי וערכי. הם עוברים הכשרה ייעודית מקיפה בתחומי המודיעין, הטכנולוגיה והמבצעים. במהלך שירותם במרכז מתמודדים אנשיה בשירות חובה וקבע עם אתגרים ייחודיים במינם ברמה המודיעינית, הטכנולוגית והאנושית, וצוברים יכולות וכישורים רבים וייחודיים בשלב מוקדם יחסית בחייהם. 
בוגרי המרכז נמצאים בחייהם האזרחיים בצמתים המובילים בכלכלה ובחברה הישראלית ופועלים במגוון תחומים. הם נושאים בתפקידי מפתח בעולם העסקים, בהייטק, במערכת המשפט, בתחום החינוך, באקדמיה ובמגזר השלישי. 


בין הבוגרים ניתן למנות מפקדים בכירים בצבא (אל"מ ומעלה), יזמי הייטק מצליחים, מנהלי חברות עסקיות מובילות, פרופ' בעלי שם עולמי מהאקדמיה, שותפים במשרדי עו"ד וראיית חשבון ומנכ"לי עמותות חברתיות. 

רקע3.jpg

חברי העמותה

מי יכול להיות חבר עמותה?

מי יכול.png

תתבצע בדיקה מול מאגר המידע של המרכז על מנת לאמת נתונים בטרם יצורף הנרשם לעמותה.

מי יכול.png

משרתים פעילים בסדיר או בקבע אינם יכולים להיות חברי עמותה.

מי יכול.png

כל אחד ואחת שסיימו את שירותם הצבאי והשתחררו מצה"ל, שירתו תקופה משמעותית במרכז המודיעין או ביחידות המשנה ושילמו את דמי החבר השנתיים. 

מנשה מחלב.png
מנשה מחלב1.png

מנשה מחלב

רקע6.png
2.png

הנהלת העמותה

רקע3.png

חברי הועד המנהל המייסד

רקע5.png
שירי כשר חיטין.png
שירי כשר חיטין1.png

 שירי כשר-חיטין 

חיים זילברשץ.png
חיים זילברשץ1.png

 חיים זילברשץ 

נפתלי גיא.png
נפתלי גיא1.png

 נפתלי גיא (יו"ר) 

מאיה גורן בר.png
מאיה גורן בר1.png

מאיה גורן בר

אמיר שני.png
אמיר שני1.png

אמיר שני

נועה דור.png
נועה דור1.png

 נועה דור 

רן לוסטינמן.png
רן לוסטינמן1.png

 רן לוסטיגמן 

אורן שטיינברג.png
אורן שטיינברג1.png

 אורן שטיינברג 

3.png
2.png

תקנון ואישורים

יצירת קהילה פעילה של בוגרי ובוגרות מרכז המודיעין ותמיכה בהם בחייהם האזרחיים

להורדת התקנון
תעודת התאגדות
bottom of page